Stängt för säsongen

Nu har vi gått i ide för vintern, men räknar med att väcka upp verksamheten till våren 2017. Vi kan dock tillfälligt ta emot enstaka grupper, men summan av gruppens bokade aktivitet måste då minst uppgå till ett minimibelopp.